• Finansu audits

   

  Baker Tilly Baltics veic uzņēmuma restrukturizāciju

  Uzņēmuma restrukturizācijas pakalpojumu saraksts:

  • Biznesa restrukturizācija, tsk. izmaksas, personāls un nodokļi
  • Kredītu restrukturizācija
  • Uzņēmuma restrukturizācija – pārveidošana, sadalīšana, apvienošana
  • Konsultācijas par zaudējumu un aktīvu pārnešanu
  • Reorganizācijas plānošana
  • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana
  • Atzinuma sniegšana par reorganizācijas līgumu
  • Maksātnespēkas konsultācijas
  • TAP jeb tiesiskās aizsardzības procesa plānošana

   

  Maksa par restrukturizāciju tiek noteikta individuāli, atkarībā no akcionāru vai vadības plāniem un konkrētā uzņēmuma situācijas. Precīzāku summu var uzzināt, atsūtot Baker Tilly Baltics beidzamos uzņēmuma finanšu pārskatus un raksturojot reorganizācijas rezultātā sagaidāmo efektu. Tālāk mēs veicam nelielu Jūsu uzņēmuma auditu (intervijas), lai noskaidrotu darbības virzienu un perspektīvas, un formulējam savu piedāvājumu. Samaksa par darbu parasti ir fiksēta mēneša maksa, kā arī papildus prēmija pēc padarītā darba, sasniedzot akcionāru vai uzņēmuma vadības uzstādījumus.

  Maksa par reorganizāciju ir atkarīga no reorganizācijas veida un reorganizācijā iesaistīto uzņēmumu aktīvu un pasīvu struktūras. Tā tiek noteikta individuāli katrā konkrētā gadījumā, līdzīgi kā pie restrukturizācijas. Baker Tilly Baltics ir plaša pieredze un zināšanas, veicot apjomīgus reorganizācijas darījumus, pārrobežu reorganizācijas, kā arī uzņēmumu (biznesa) daļas vai no uzņēmuma nodalītā biznesa vai struktūrvienību pārdošanu.

  Kontakti