• Finansu audits

  Baker Tilly Baltics novērtēšanas pakalpojumi:

  • Kapitāla daļu un/vai biznesa novērtējums,
  • Nemateriālās vērtības novērtējums;
  • Novērtējums mantiskā ieguldījuma veikšanai t.sk. akcijas un kapitalizējamās parādsaistības.

  Baker Tilly Baltics ir iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā.

  Maksa par pakalpojumu tiek fiksēta iepriekš, balstoties uz kapitalizējamās summas apmēru, darījumu dokumentu skaitu un struktūru. Nepieciešamības gadījumā palīdzam klientam izvērtēt, vai parāda kapitalizācija ir nepieciešama vai arī pastāv alternatīvs veids kā uzlabot uzņēmuma finanšu stāvokli.

  Kontakti

  B

  VS    F