• Finansu audits

   

  Baker Tilly Baltics sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus ārvalstu un vietējiem uzņēmumiem, ārvalstu uzņēmumu filiālēm un visa veida pārstāvniecībām Latvijā, kā arī privātpersonām – saimnieciskās darbības veicējiem

  Standarta grāmatvedības pakalpojumi ietver:

  • Finanšu grāmatvedības kārtošana
  • Gada pārskatu sagatavošana
  • Algu aprēķini
  • Iekšējās finanšu atskaites
  • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos
  • Rēķinu izrakstīšana
  • Banku maksājumi
  • Nodokļu uzskaite un EDS atskaites
  • Attaisnojošo dokumentu sagatavošana
  • Grāmatvedības rokasgrāmatas, procedūras un instrukcijas sagatavošana
  • Juridiskā adrese

   

  Grāmatvedība tiek kārtota atbilstoši Latvijas likumdošanai un/vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Standarta situācijā grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanā tiek izmantotas Baker Tilly Baltics grāmatvedības programmas un biroja telpas, taču mums ir pieredze arī strādājot ar ārvalstu mātes uzņēmumu uzskaites sistēmām.

  Visi pakalpojumi tiek izcenoti pēc stundas likmēm, kas atspoguļotas ar klientu noslēgtajā līgumā. Ir iespējama fiksēta maksa, bet tā ir spēkā tikai tad, ja darījumu dokumentu skaits vai laiks nepārsniedz līgumā noteikto apjomu. Baker Tilly Baltics ir LSGA biedrs.

  Kontakti