• Finansu audits

   

  Baker Tilly Baltics nodrošina uzņēmumiem vispusīgas finanšu konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar finansējuma piesaisti

  Baker Tilly Baltics finanšu konsultāciju un pakalpojumu saraksts:

  • Konsultācijas par uzņēmuma iegādi un aktīvu restrukturizāciju
  • Investora meklēšana
  • Uzņēmumu konsultēšana par finanšu līdzekļu piesaisti un iespējamo alternatīvu izvērtēšana – bankas, LIAA, Nasdaq Riga First North alternatīvais tirgus un citi
  • Konsultācijas par uzņēmumu darbību Nasdaq Riga First North alternatīvajā tirgū
  • Konsultatīvie pakalpojumi, ieskaitot slēdzieni un atzinumi, akcionāriem vai akcionāru strīdos
  • Finanšu direktora ārpakalpojumi
  • Ikdienas finanšu konsultācijas

   

  Baker Tilly Baltics ir iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā. Maksa par pakalpojumu klientam tiek noteikta iepriekš, balstoties uz kapitalizējamās summas apmēru, darījumu dokumentu skaitu un struktūru. Nepieciešamības gadījumā palīdzam izvērtēt, vai parāda kapitalizācija ir nepieciešama vai arī pastāv alternatīvs veids kā uzlabot uzņēmuma finanšu stāvokli.

  Finanšu konsultācijas vai konsultācijas par darbību Biržā tiek sniegtas saskaņā ar spēkā esošajām Baker Tilly Baltics stundas likmēm. Pirmā konsultācija par ieiešanu Biržā, akciju emisiju un citiem darbības pamatprincipiem ir bezmaksas. Turpmākais darbs tiek balstīts uz savstarpēji saskaņotu darbu izmaksu tāmi un līgumu. Izmaksas nosaka katra uzņēmuma kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, kā arī nepieciešamais darba apjoms. Tuvāku informāciju var saņemt, kontaktējoties ar Baker Tilly Baltics sertificētajiem Biržas konsultantiem.

  Kontakti