• Finansu audits

   

  Baker Tilly Baltics veic uzņēmumu finanšu auditu jeb revīziju un ar to saistītos pakalpojumus:

  • Uzņēmuma finanšu pārskatu audits / revīzija
  • Uzņēmuma finanšu pārskatu ierobežotā pārbaude
  • Atkarības pārskata pārbaude
  • ES un citu fondu finansēto projektu audits
  • Iepriekš saskaņotu pārbaudes procedūru veikšana
  • Koncernu līgumprojektu pārbaude
  • Reorganizācijas līguma pārbaude
  • Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtējumu
  • Auditora atzinumi vai slēdzieni gadījumos, ko nosaka Latvijas likumi
  • Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude
  • Konsultācijas un palīdzība, sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

   

  Revīzijas un pārbaudes tiek veiktas uzņēmumu finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām un/vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

  Jaunas revīzijas prasības

  Sākot ar 2016. gadu, ir noteikti jauni kritēriji zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pakalpojumu izmantošanai uzņēmumiem

  Kontakti

  Jekaterina Dzikeviča

  jekaterina@bakertillybaltics.lv