• By industry

    Baker Tilly Baltics ievēro stingras konfidencialitātes prasības attiecībā uz informācijas publiskošanu par saviem klientiem un viņiem sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar to, publiskojam tikai tos datus, kas dod priekšstatu par Baker Tilly Baltics nozares kompetenci un klientu statistiku.

    Neraugoties uz teikto, Latvijas likumi pieprasa publiskot sekojošu informāciju saistībā ar Baker Tilly Baltics biržas klientiem, kuru akcijas atrodas publiskajā apgrozībā ES dalībvalstu regulētajā tirgū.