• Careers students

  Baker Tilly International

  Baker Tilly Baltics SIA ir pilntiesīgs neatkarīgo auditoru asociācijas Baker Tilly International biedrs.

  Baker Tilly International ir starptautisks tīkls, kurā apvienojušās neatkarīgas auditoru un biznesa konsultantu firmas, kas apņēmušās sniegt augsta līmeņa profesionālos pakalpojumus saviem klientiem gan vietējā tirgū, gan starptautiski.

  Baker Tilly International ir pasaulē 9-tais lielākais grāmatvežu un biznesa konsultantu tīkls pēc tajā apvienoto biedru konsolidēto ieņēmumu apjoma – US$3.2 miljardi, un to pārstāv 126 firmas ar vairāk nekā 30 000 darbiniekiem 147 pasaules valstīs.

  Baker Tilly International nodrošina pakalpojumus 147 pasaules valstīs

  Visus projektus pārrauga partneris, kurš arī koordinē veicamo darbu un klienta intereses ārvalstīs, nodrošinot, ka darbs tiek izpildīts visaugstākajā kvalitātē un ka tiek ievērots iepriekš saskaņots budžets un termiņi.

  Reģionālā pārstāvība

  Baker Tilly International ir laba pārstāvība ar Baltiju robežojošās valstīs gan Eiropas Savienībā, gan Krievijā un NVS valstīs.